no-img
فایل پرشین

بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران – فایل پرشین


فایل پرشین

ادامه مطلب

DOC
بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران
doc
تیر ۲۵, ۱۳۹۷
حجم فایل: 5.290کیلوبایت
86,000 ریال
تعداد صفحات:490
86,000 ریال – خرید

بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران


عنوان
بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران
Power Quality

فهرست مطالب
عناوین
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف کیفیت برق
۱-۳- کیفیت ولتاژ
۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان
۱-۵- گذرا
۱-۶ تغییرات بلند مدت ولتاژ
۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ
۱-۸- عدم تعادل ولتاژ
۱-۹- اعوجاج در شکل موج
۱-۱۰- نوسان ولتاژ
۱-۱۱- تغییرات فرکانس قدرت
– فصل دوم :پدیده های گذرا
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا
۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد
۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا

۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت ….
۲-۶- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله ….
فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ
۳-۱- مقدمه
۳-۲- علل ایجاد منش ولتاژ
۳-۳- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ
۳-۷- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات
۳-۸- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ
فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس
۴-۱- تغییرات بلند مدت ولتاژ
۴-۲- عدم تعادل ولتاژ
۴-۳- تغییرات فرکانس
فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیکر)
۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ
۵-۲- عوامل بوجود آورنده فلیکر ولتاژ
۵-۳-مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه
۵-۵ مبانی فلیکر متر IEC
۵-۶- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر
۵-۷- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیکر

۵-۱۱- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ
۵-۱۲- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ
۵-۱۴- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلکیر
۵-۱۵- راه اندازهای موتورها
فصل ششم : هارمونیکها
۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها
۶-۲- منابع تولید هارمونیک
۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیکی بروی عملکرد تجهیزات و…
۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی
۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیکی
۶-۶- مبانی کنترل هارمونیک ها
۶-۹- مقررات برخی از کشورها در رابطه ….
۶-۱۰- استاندارد مجاز هارمونیک ها در شبکه برق ایران
۶-۱۲- هارمونیک های میانی
فصل هفتم : قابلیت اطمینان
۷-۱- مقدمه
۷-۲- انواع ساختار شبکه های توزیع
۷-۳- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان
۷-۴- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

فصل هشتم : نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
۸-۱- مقدمه
۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسله کیفیت برق
۸-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تاثیر کیفیت
۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق
۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها
۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری
۸-۷- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ
۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات
۸-۹- نحوه اتصال مونیتورینگ کیفیت برق
۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ
۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ

فصل اول: مفاهیم و تعاریف
۱-۱- مقدمه
امروزه توجه شرکت های برق منطقه ایی و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت توان یا کیفیت برق معطوف شده است. واژه کیفیت برق در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاجهای شبکه را پوشش می دهد. موضوعاتی که تحت مبحث کیفیت برق قرار می گیرند لزوماً مفاهیم تازه ای نیستند، لیکن آنچه جدید است تلاش مهندسین برای جمع آوری این مطالب و قرار دادن آنها در الگوهای مشخص می باشد. به عبارت دیگر نگاهی تازه به اعوجاجهای موجود در سیستم های قدرت به منزله مطلب جدیدی خود را نشان داده است که کنکاش در آن یکی از مهمترین موارد در مطالعه این سیستم ها به شمار می آید.
بطور کلی می توان دلایل زیر را برای توجه روزافزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود:
– تأکید روزافزون بر بهبود راندمان کلی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازنهای موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. بکمک خازنهای موازی میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما این خازنها مشخصه امپدانس – فرکانس شبکه را نیز تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج بصورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی در شبکه می شوند. از سوی دیگر وسایل کنترل کننده سرعت موتورها، مقدار هارمونیک ها را در شبکه قدرت بالا برده و روی توانایی های سیستم تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر کاربرد وسایل و تجهیزات جدید که از نیازهای مبرم یک سیستم قدرت مدرن است خود عامل بوجود آوردن مشکلات جدیدی شده است که نیاز به بررسی تأثیرات متقابل اینگونه تجهیزات بر شبکه و شبکه بر اینگونه تجهیزات را لازم می سازد.
– به دلیل وجود شبکه مجتمع و به هم پیوسته، خرابی هر المان شبکه روی دیگر تجهیزات آن شبکه اثر نامطلوبی گذاشته و تبعات بعدی افزون تری را به همراه خواهد داشت. چون شبکه های قدرت، شبکه های وسیعی هستند که به دلایل گوناگون از جمله کیفیت نامناسب برق، احتمال بروز اعوجاج در آنها وجود دارد، در نتیجه انتشار مشکلاتی ناشی از کیفیت نامناسب برق در یک شبکه بهم پیوسته در هر لحظه امکان خواهد داشت.
– حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به تغییرات کیفیت برق بیشتر شده است. بسیاری از وسایل الکتریکی جدید از کنترل کننده های میکرو پروسسوری و المانهای الکترونیک قدرت استفاده می کنند و این تجهیزات به بسیاری از انواع اعوجاجهای موجود در شبکه قدرت حساس می باشند. حساسیت این تجهیزات الکتریکی به نوبه خودش به عملکرد نامناسب تجهیزات منجر خواهد شد.
– عدم وجود دستگاه های حفاظتی و هشدار دهنده مربوط به پایین بودن کیفیت برق نزد مشترکین و شرکت های برق باعث می شود که هم مشترکین و هم شرکت های برق به دلیل معلوم نبودن حد و حدود دچار سوء تفاهم گردند.
– آگاهی نسبت به مسائل کیفیت برق نزد مشترکین بالا رفته است. موضوعاتی از قبیل قطع برق، پایین بودن ولتاژ و پدیده های گذرای مربوط به کلیدزنی روز به روز مورد توجه مشترکین بیشتری قرار گرفته و شرکت های برق را وادار می سازد که کیفیت برق تحویلی به مشترکین را بهتر سازند.
– دلیل اصلی و نهایی توجه به کیفیت برق مسائل اقتصادی است. مسائل اقتصادی بر روی شرکت های برق، مشترکین و تولید کننده های وسایل الکتریکی تأثیر فراوانی می گذارند.
شرکت های برق به دو دلیل عمده به مشکلات فوق توجه نشان می دهند. از سویی با رفع مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب برق، میزان مشترکین آنها افزایش یافته و از سوی دیگر استفاده از وسایل الکترونیکی با راندمان بالا موجب کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در مراکز تولید و پُست ها خواهد شد نکته جالب اینکه، تجهیزاتی که برای افزایش بهره وری بکار می روند، اغلب در اثر قطع برق بیش از دستگاه های دیگر صدمه دیده و گاهی اوقات خود منشاء مشکلات معروف به مسائل کیفیت برق می گردند.
۱-۲- تعریف کیفیت برق
در مراجع مختلف تعاریف کاملاً متفاوتی برای واژه کیفیت برق وجود دارد. برای مثال شرکت های برق ممکن است واژه کیفیت برق را مترادف با کلمه عدم قطعی برق فرض نموده و با استفاده از آمارهای موجود دهند که میزان قطعی بسیار کم بوده است. در عوض سازندگان وسایل الکترونیکی و الکتریکی ممکن است تعریف دیگری مانند این تعریف «مشخصاتی از شبکه قدرت که توانایی کارکرد مناسب را برای تجهیزات فراهم سازند» برای واژه کیفیت برق ارائه دهند. به هر حال نقطه نظر مشترکین در مسئله کیفیت برق بسیار اهمیت داشته و از اولویت اول برخوردار است. بطور کلی تعریف زیر را می توان برای واژه کیفیت برق بکار گرفت.درباره نویسنده

همکاری درفروش 1327 نوشته در فایل پرشین دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *