no-img
فایل پرشین

تحقیق و بررسی بهسازی سازه های بتنی – فایل پرشین


فایل پرشین

ادامه مطلب

DOC
تحقیق و بررسی بهسازی سازه های بتنی
doc
تیر ۲۱, ۱۳۹۷
حجم فایل: 87کیلوبایت
41,000 ریال
تعداد صفحات:56
41,000 ریال – خرید

تحقیق و بررسی بهسازی سازه های بتنی


فهرست مطالب

چکیده :
۲٫ برنامه آزمایشی
۳٫ عملکرد تنش – کرنش (کشش) محوری :
تأثیر شکل و ابعاد بر عملکرد ستونهای بتونی محدود شده به ورقه FRP :
استفاده از ماده انبساطی (EA) برای تولید نیروی کشانی اولیه در روکش FRP برای تقویت افقی ستونهای RC :
۲٫ مواد
تأثیرات پوشش FRP بر عملکرد پیوند – شیب تیر تقویتی :
استفاده از پلاستیکهای تقویت شده فیبر برای مستحکم سازی بتن پل تیر T :‌

چکیده :
این تحقیق به مطرح کردن نتایج یک بررسی آزمایشی و تحلیلی راجع به کاربرد شیوه متصل کردن فولاد استحکام بالا ، و مقایسه آن با FRP برای اضافه کردن ستونهای بتونی می‌پردازد پارامترهای مختلفی برای تأثیر گذاشتن بر استحکام فشردگی و نرم پذیری بتون محدود شده شامل نسبت حجمی مکانیکی محدود ، تعداد لایه‌های محدود ، استحکام بتون ساده و نرم پذیری (قابلیت کشش) مواد محدود کننده یافت شدند. در میان این پارامترها ، آخرین مورد مهمترین نقش را در تعیین کشش نهایی و عملکرد حداکثر بتون ایفا می‌کند. آزمایشهای فشردگی محوری در ستونهای بتونی مدور و ستونهای بتونی مستطیلی در اندازه کوچک اجرا شدند. همه ماده مختلف برای نمونه‌های بتونی محدود کنده شامل روکش CFRP نوارهای فولادی استحکام بالای شکننده ونوار فولادی تاشو (نرم) بکار گرفته شدند نتایج آزمایش به نشان دادن افزایش زیادی در استحکام و قابلیت انعطاف ستونها در اثر محدودسازی موثر به وسیله نوارهای فلزی ، می‌پردازد. بتون محدود شده CFRP نیز عملکرد تقویت شده را نشان داد. یک پایگاه داده نتایج آزمونهای فشردگی (تراکم) راجع به بتون محدود شده به مواد مختلف از این مقاله جمع‌آوری شود. یک مدل تحلیل بر اساس نتایج این تحقیق و پایگاه داده جمع آوری شده مطرح شد تا به تعیین استحکام و کشش نهایی بتون محدود شده بپردازد یک مدل مطرح شده قابلیت نرم شدگی محدوده را در نظر می‌گیرد و به نشان دادن توافق (اتفاق نظر) خوب با نتایج آزمایش می‌پردازد.
واژگان کلیدی : بتون ، محدود سازی ، FRP ، نوار فولادی ، کشش نهایی.

۱٫ مقدمه
این امر به خوبی مشخص و اثبات می‌شود که محدودیت افقی به تقویت استحکام نرمش (قابلیت کشش) بتون می‌پردازد. مسلح سازی (تقویت) محدودیت به طور کلی برای بخش‌های فشردگی بکار گرفته می‌شود و همانطور که آرماتور افقی با هدف افزایش ظرفیت حمل بار آنها و نرمش ، آنها در مورد افزایش لرزشی بکار گرفته می‌شود. علاوه بر این محدودیت افقی مانع از لغزش و کج شدگی تقویت (مسلح سازی) طولی می‌شود مسلح سازی (تقویت) افقی را می‌توان با استفاده از حلقه‌‌های مدور ، بست‌های مستطیلی ، روکش‌کاری با فولاد ، FRP ، سیمان آرمه ، و غیره فراهم کرد. از آنجائیکه بسیاری از ستونهای RC موجود تحت زلزله‌های شدید در معرض آسیب قرار می‌گیرند که ناشی از نرم‌پذیری کم است ، افزایش ظرفیت جابجایی تراکم بتون به وسیله محدودسازی بعنوان یک مسئله مهم می‌باشد. چندین تحقیق در دامنه استحکام وتقویت نرم پذیری در زمینه استحکام و تقویت نرم پذیری بتون به وسیله محدودسازی با مواد مختلف انجام شده است.
علاوه بر این مدلهای مختلف برای تقریب سازی کردن بهره موجود در استحکام ، حداکثر کشش و کشش نهایی ناشی از محدودسازی مطرح شده است. از آنجائیکه قابلیت کشش (نرمش) محدوده بعنوان یک عامل مورد بررسی مورد توجه قرار نگرفته است ، تقریبا در همه آزمایشها و مدلهای موجود ، تأثیر نرمش (قابلیت کشش) مواد محدود کننده بر تقویت نرمش بتون از بین رفته است این تحقیق به ارائه نتایج یک بررسی آزمایشی و تحلیل می‌پردازد که بر این مسئله تأکید می‌کند. این تحقیق بعنوان بخشی از بررسی جامع راجع به شیوه‌های مختلف بهبودسازی بتون است این تحقیق شامل بررسی فشردگی محوری موجود در نمونه‌های بتن با بخشهای مربعی یا دایره‌ یا تیرهای محدود کننده داخلی یا بدون آن است که با دو نوع نوارهای فلزی مثل روکش CFRP بهتر شده است.
مدلهای محدودسازی برای حداکثر عملکرد تراکم ، یک بررسی از مدلهای محدود کننده قابل دستیابی در این مقاله نشان می‌إهد که تقریبا کل مدلهای محدودیت موجود شامل یک شکل یکسان می‌باشد کهدر آن استحکام بتون محدود شده و حداکثر کشش مربوطه بعنوان تابع فشار افقی موثر و استحکام بتون ساده می‌»اشد همانطور کهدر جدول ۱ بازنویسی شده است. یکی از تفاوتهای اصلی این مدلها عبارت از پارامتها یا شیوه‌های درک شده در محاسبه فشار افقی موثر می‌باشد. بعضی از مدلها از نیروی جاری مواد محدود کنده برای محاسبه فشار افقی استفاده می‌کنند در حالیکه تعدادی از این مدلها سعی می‌کنند که تنش موجود در مواد محدود کننده را در حداکثر تنش محوری بدست آورند. با این وجود این مسئله برای برآورد استحکام بتون محدود شده فولاد مهمتر واقع می‌شود.درباره نویسنده

همکاری درفروش 1402 نوشته در فایل پرشین دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *