no-img
فایل پرشین

شیلات – فایل پرشین


فایل پرشین

مطالب

موضوع : شیلات
DOC
پیشینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران
29,000 ریال

پیشینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران


بر اساس اسناد و مدارک موجود، فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران به استناد یک گزارش کارشناسی در سال ۱۳۳۹ از رودخانه کرج مبنی بر کاهش ذخاتیر قزل آلای خال قرمز این رودخانه طی یک دهه قبل آن (۱۳۳۹-۱۳۲۹) با هدف بازسازی ذخایر آسیب دیده و توسعه صید ورزشی آغاز گردید بر این اساس با واردات تعداد ۳ میلیون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسیس با تأسیس شرکت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / دی / ۱۳۹۷   بازدید : 12   نویسنده : همکاری درفروش
DOC
پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا
35,000 ریال

پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا


فهرست عنوان صفحه ۱- مقدمه ۲- کلیات ۳- پرورش ماهی قزل آلا ۴- روش های پرورش ماهی قزل آلا ۵- عوامل مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۱-۳- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۲-۳- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل‌آلا ۳-۳- عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۵-روش تخمین توده زنده ماهی در استخر ۶- تعیین شاخص رشد (ضریب رشد) ۷- میزان رشد مناسب ماهی قزل آلا در هر مرحله از پرورش ۸- تعداد دفعات غذادهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / دی / ۱۳۹۷   بازدید : 16   نویسنده : همکاری درفروش
DOC
پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی
49,000 ریال

پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی


فهرست عنوان صفحه ۱- مقدمه ۲- کلیات ۳- پرورش ماهی قزل آلا ۴- روش های پرورش ماهی قزل آلا ۵- عوامل مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۱-۳- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۲-۳- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل‌آلا ۳-۳- عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا ۵-روش تخمین توده زنده ماهی در استخر ۶- تعیین شاخص رشد (ضریب رشد) ۷- میزان رشد مناسب ماهی قزل آلا در هر مرحله از پرورش ۸- تعداد دفعات غذادهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 83   نویسنده : همکاری درفروش
DOC
جدا سازی محصولات طبیعی آبزی
50,000 ریال

جدا سازی محصولات طبیعی آبزی


پیشگفتار : اقیانوس ها در جهان بیش از ۷۰% سطح زمین را می پوشانند و دارای بیش از ۲۰۰۰۰۰ بی بهره و گونه های جلبکی هستند . این ارگانیسم ها در جوامع پیچیده و در ارتباط نزدیک با دیگر ارگانیسم ها زندگی می کنند . چه به صورت ارگانیسم های ماکرو ( مانند جلبک ، اسفنج ، نرم  تنان پوشش دار و یا به صورت میکرو ( مانند باکتریهای غیررشته ای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 66   نویسنده : همکاری درفروش