نوع فرمت : Word

تعداد صفحه: ۳۰

فهرست موضوعی:

چکیده

فصل اول: الکترونیک مولکولی

برنامه های کاربردی از لایه نازک الکترونیک مولکولی

فصل دوم: الکترونیک تک مولکولی

بخش اول: مفهوم الکترونیک تک مولکولی

انتقال الکترون ها از طریق تک مولکول عوامل موثر در مقاومت بتن

محاصره کولن

ترازهای فرمی از الکترودها و مرز اوربیتال مولکولی

بخش دوم: تکنیکهای اندازه گیری رسانایی الکترون منفرد

روش اسکن پروب ( کاوشگر )

بخش سوم: شکست محل اتصال مکانیکی کنترل شده

بخش چهارم: دیگر اتصالات تک مولکول

فصل سوم:تک مولکول

سیم های مولکولی

ترانزیستور

رکتیفایر

سوئیچ های مولکولی

گیت های منطقی مولکول

نتیجه گیری

چکیده:

 

علم الکترونیک دارای دو جهش بسیار بزرگ در تاریخ کوچک اما بسیار پر تلاطم خود است.
۱. ساخت ترانزیستور
۲. ساخت اولین مدار مجتمع شامل یک خازن و مقاومت و ترانزیستور….