نوع فرمت : Word

تعداد صفحه:۱۵

سرآمدی سازمان چگونه بوجود می‌آید و مدل‌ها و الگوهای ارزیابی عملکرد

جهت دستیابی به سرآمدی چیست؟

 

سرآمدی شدن یک سازمان، فرآیند پیوسته‌ایست که با برنامه‌ریزی و هدفگذاری آغاز می‌شود و در طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

نقطه شروع هر تغییر و بهبودی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن