نوع فرمت : Word

تعداد صفحه: ۴۶

عناوین :                                                                                                                           

معرفی

مراجع

 

ساختارهای پنهان سازی                                     

 

پنهان سازی آرایه ای از استوانه های فلزی

پنهان سازی یک استوانه بزرگ بجای آرایه استوانه ها

افزایش قطر ساختار واستوانه

کاهش طول استوانه داخلی

 

شبیه سازی ساختار پنهان ساز با دی الکتریک متفاوت

 

پنهان سازی بدون خطوط انتقال و با ساختاری مناسب

نتیحه گیری نهایی

 

معرفی :            

 آیا می شود اشیاء را از دید چشم ها و یارادارها پنهان کرد ؟

این سوالی است که توجه بسیاری از محققین و دانشمندان را  به خود جلب کرده است.

اخیرا امکان طراحی دستگاههای پنهان ساز که قادر هستند اشیاء را از دید امواج الکترومغناطیسی پنهان کنند به طور بسیار فعالی مطالعه شده است .

تکنیک های مختلفی برای این کار پیشنهاد شده است که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند .    …